archiv

Aktuality

25. 5. 2022

Veřejné zakázky Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA

Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA dne 25. 5. 2022 vyhlásila 2 veřejné zakázky, a to na dodání mapového portálu GIS a na dodání elektronických úředních desek...

Číst více

1. 3. 2022

Změna čísla bankovního účtu

S ohledem na současnou situaci v souvislosti se Sberbank došlo ke změně účtu Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA. Nově je účet veden Komerční banky pod číslem...

Číst více

26. 1. 2022

Veřejná zakázka na Elektronické úřední desky a webové stránky

Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA dne 26. 1. 2022 vyhlásila veřejnou zakázku na dodání elektronických úředních desek a webových stránek pořizovaných v rámci...

Číst více

1. 4. 2021

Začátek realizace projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava

Sdružení obcí Čistá Jihlava uspělo s žádostí o dotaci na projekt Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá...

Číst více

7. 10. 2020

Sdělení k projektu Komunikace obcí s veřejností

U projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava (elektronické úřední desky, GIS a další aktivity – výzva č. 109 OPZ)...

Číst více

1. 4. 2020

Informace z Úřadu práce

Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Pohořelice nabízí pomoc občanům, kteří se s přijetím krizových opatření v souvislosti...

Číst více

1. 4. 2020

Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 348 o vydání některých mimořádných opatření...

Číst více

1. 4. 2020

Informace o speciálních stránkách HZS ČR

HZS ČR zřídil na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz  speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace,...

Číst více

1. 4. 2020

Kontakty na krizové linky

Kontakty na krizové

Číst více

16. 3. 2020

Usnesení vlády České republiky č. 84 – 90

Usnesení vláda české republiky č. 84 – 90 ze dne 15. března 2020 sbírka zákonů – krizové

Číst více

10. 3. 2020

Informace o postupu při podezření na nákazu koronavirem

Informace o postupu při podezření na nákazu

Číst více

3. 12. 2019

Shromáždění starostů DSO ČISTÁ JIHLAVA

Dne 12.12.2019 se na Městském úřadu v Pohořelicích uskuteční shromáždění starostů členských obcí Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA....

Číst více
Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice