archiv

Aktuality a akce

7. 10. 2020

Sdělení k projektu Komunikace obcí s veřejností

U projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava (elektronické úřední desky, GIS a další aktivity – výzva č. 109 OPZ) bylo ukončeno Věcné hodnocení. Projekt získal relativně vysoké hodnocení, i například s porovnáním s projektem v minulém roce (Strategické dokumenty pro všechny obce DSO):

  • 1. hodnotitel ohodnotil projekt jako kvalitní, rovněž finance jsou hodnoceny jako přiměřené a adekvátní – hodnocení 77,5 bodů ze 100 možných
  • 2. hodnotitel navrhl hodnocení 82,5 bodů ze 100 možných, nicméně navrhuje krácení celkem o 2 388 053 Kč z původní výše 7 843 335 Kč 
  • Průměrné hodnocení je tedy přibližně 80 bodů – v minulém projektu se jednalo o hodnocení přibližně 68 bodů

Jakmile budou po věcném hodnocení všechny projekty v této výzvě, přistoupí se k tzv. Výběru projektů. Pravděpodobně lze očekávat výsledné bodové hodnocení mezi 77,5 až 82,5 body a krácení v rozmezí 0 Kč až 2 388 053 Kč. Následně potom budou projekty seřazeny podle přidělených bodů a postupně jim bude přiřazována alokace z výzvy.

V této fázi není možné se ohradit proti navrhovanému krácení projektu, je nutné vyčkat na finální výběr projektů. 

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice