archiv

Aktuality a akce

1. 3. 2022

Změna čísla bankovního účtu

S ohledem na současnou situaci v souvislosti se Sberbank došlo ke změně účtu Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA. Nově je účet veden Komerční banky pod číslem 123-6356600207/0100.

K původnímů účtu u Sberbank není možné přistoupit, prosím, žádné finance na účet u Sberbank neposílejte!

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice