Projekt meziobecní spolupráce

Zde naleznete hlavní výstupy Projektu meziobecní spolupráce, který probíhal na území SO ORP Pohořelice v letech 2013-2015:

Souhrnný strategický dokument za SO ORP Pohořelice

Akční plán ke strategickému dokumentu

Mapa navržené sítě pro nemotorovou dopravu

Analýza DSO působících na území SO ORP Pohořelice

Zpráva o administrativní podpoře obcí

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice