Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu

Rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025

Rozpočtové opatření č. 01/2023

Rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 

Rozpočtové opatření č. 01/2022 

Rozpočtové opatření č. 02/2022

Rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 01/2021 

Rozpočtové opatření č. 02/2021 

Rozpočtové opatření č. 03/2021 

Rozpočtové opatření č. 04/2021

Rozpočtové opatření č. 05/2021 

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023 

Rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022

Rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 01/2019

Rozpočtové opatření č. 02/2019


ARCHIV:

Rok 2013

Rozpočtové provizorium na rok 2013

Rozpočet 2013- schválený

Rok 2014

Rozpočtové provizorium na r. 2014

Rozpočet 2014 – schválený

Rok 2015

Rozpočtové provizorium na r. 2015

Rozpočet 2015 – schválený

Rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

Rok 2017

Rozpočtový výhled 2017 – 2019

ozpočtové provizorium na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválené rozpočtové opatření č. 01/2017

Schválené rozpočtové opatření č. 02/2017

Schválené rozpočtové opatření č. 03/2017

Rok 2018

Návrh rozpočtu DSO na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

Návrh Střednědobý výhled rozpočtu na 2019 – 2021

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO na 2019 -2021

Rozpočtové opatření č. 01/2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice