Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2022

přílohy:

Inventarizační zpráva za rok 2022Tabulka přehled úvěrů, půjček 2022Rozvaha ke dni 31.12.2022Výkaz FIN 2-12 za 2022Zpráva o přezkumu hospodaření 2022


Závěrečný účet za rok 2021

přílohy:

Inventarizační zpráva za rok 2021Tabulka přehled úvěrů, půjček 2021Rozvaha ke dni 31.12.2021Výkaz FIN 2-12 za 2021Zpráva o přezkumu hospodaření 2021


Závěrečný účet za rok 2020 

přílohy:

Inventarizační zpráva za rok 2020 Tabulka přehled úvěrů, půjček 2020 Rozvaha ke dni 31.12.2020 Výkaz FIN 2-12 za 2020 Zpráva o přezkumu hospodaření 2020 


Závěrečný účet za rok 2019

přílohy:

Inventarizační zpráva za rok 2019Tabulka – přehled úvěrů 2019Rozvaha ke dni 31.12.2019Výkaz FIN 2-12 ke dni 31.12.2019Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019


Závěrečný účet za rok 2018

přílohy:

Inventarizační zpráva ke dni 31.12.2018Přehled úvěrů za rok 2018Rozvaha ke dni 31.12.2018Výkaz FIN 2-12 ke dni 31.12.2018Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018


Závěrečný účet za rok 2017

přílohy:

inventarizační zprávapřehled úvěrů za 2017rozvaha 2017výkaz FIN 2-12 za rok 2017zpráva o přezkumu hospodaření za 2017


Závěrečný účet za rok 2016

přílohy:

 FIN-RO 2-12Inventarizační zpráva za r. 2016přehled úvěrů ,

 rozvaha za r. 2016 , zpráva o přezkumu hospodaření za 2016


Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2013

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice