Archiv aktuálních postřehů

Níže jsou archivovány Aktuální postřehy z hlavní stránky projektu:

Duben 2021

  • Začátek projektu se nese ve znamení schůzek realizačního týmu, nastavování procesů projektu a další úvodní přípravy projektu.
  • Rovněž jsou plánovány první schůzky se zapojenými obcemi do projektu pro definování požadavků na jednotlivé nástroje a výstupy projektu – přípravy na Výběrová řízení.
  • Taktéž začíní práce na samotné Strategie komunikace s veřejností Sdružení obcí Čistá Jihlava 2023 – 2030.
Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice