Úřední deska

Úřední deska

Návrh Závěrečného účtu DSO za rok 2023

přílohy:

Výkaz FIN 2-12 za rok 2023

Přehled úvěrů, zápujček a finančních výpomocí za rok 2023

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2023

Rozvaha k 31.12.2023

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023

Inventarizační zpráva za rok 2023

Vyvěšeno
Platnost
Jednací číslo
Složka
Název a anotace
Vyvěšeno: 17. 12. 2019
Platnost: 1.1.2025
Jednací číslo:
Složka: Uložení písemností
Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice