Začátek realizace projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava

Začíná realizace nového projektu DSO

Sdružení obcí Čistá Jihlava uspělo s žádostí o dotaci na projekt Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava a právě dnes startuje tento dvouletý projekt, který cílí na zlepšení komunikace s veřejností v celém regionu i v rámci jednotlivých zapojených obcích. Díky tomuto projektu bude umožněna bližší spolupráce obcí a regionu a bude sestaven koordinovaný a společný rozvoj této oblasti (díky Strategii komunikace s veřejností Sdružení obcí Čistá Jihlava 2023 – 2030). Rovněž v rámci projektu budou pořízený následující nástroje, které usnadní a zlepší informovanost místních obyvatel (nástroje jsou pořizovány dle požadavků obcí – nebudou pořizovány kompletně do všech obcí regionu):

  • Mapové portály GIS,
  • Elektronické úřední desky,
  • Mobilní rozhlas,
  • Webové stránky.

Zároveň bude připravena série vzdělávacích aktivit a školení pro obce a jejich zaměstnance, jak efektivně komunikovat se svými občany i návštěvníky obce a jak prakticky využívat pořizované nástroje. 

O aktivitách v rámci projektu Vás samozřejmě budeme pravidelně informovat. Každý měsíc budou připraveny tzv. Aktuální postřehy k projektu, tedy novinky pro nadcházející měsíc (budou na Hlavní stránce webu i na hlavní stránce projektu). Taktéž pro Vás budeme pravidelně připravovat články či fotogalerie spojené s projektem. 

Detailnější informace o samotném projektu naleznete již dnes, a to v sekci Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava.

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice