Zápisy 2023

Zápis – shromáždění starostů dne 16.3.2023

Zápis – shromáždění starostů dne 28.3.2023

Zápis – shromáždění starostů dne 22.6.2023

Zápis – shromáždění starostů dne 12.10.2023

  Zápis – shromáždění starostů dne 14.12.2023

  Fotogalerie

  Fotogalerie

  Povinně zveřejňované informace
  Povinně zveřejňované informace

  Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

  Pohořelice
  Pasohlávky
  Cvrčovice
  Malešovice
  Loděnice
  Přibice
  Šumice
  Ivaň
  Odrovice
  Branišovice
  Troskotovice