Centrum společných služeb

Centrum společných služeb

Centrum společných služeb (CSS) zajišťuje agendy pro členy Sdružení obcí Čistá Jihlava, případně i další zájemce.
Zaměřuje se především na rozvojové, dotační a administrativní poradenství. Zaštiťuje členské obce a pomáhá jim koordinovat jejich aktivity.
Provoz tohoto centra zajišťuje předseda DSO, a to prostřednictvím manažera CSS a účetní DSO.

Činnost centra byla ukončena

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice