Veřejná zakázka na Elektronické úřední desky a webové stránky

Informace a vyhlášení veřejné zakázky v rámci projektuSdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA dne 26. 1. 2022 vyhlásila veřejnou zakázku na dodání elektronických úředních desek a webových stránek pořizovaných v rámci projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava (CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016863). 

Veškeré informace o Veřejné zakázce, včetně Zadávací dokumentace, naleznete na profilu zadavatele na webu vhodne-uverejneni.cz.

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice