Rozvoj nemotorové dopravy

Jedná se o projekt, jehož účelem je bezpečně propojit území mikroregionu (potažmo i se širšími vazbami do okolí) nemotorovou dopravou. To napomůže jak každodenní tak i turistické dojížďce. Zásadní pro naplnění tohoto záměru jsou pro nás dva směry: za prvé po regionu vést vlastní značení bezpečných cest; za druhé pak potřebnou část těchto cest zpevnit a zkvalitnit. 

Následující dokumenty jsou dosavadní výstupy:

Popis značení

Mapa značení

Mapa návrhu zpevnění

Fotogalerie

Fotogalerie

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Pohořelice
Pasohlávky
Cvrčovice
Malešovice
Loděnice
Přibice
Šumice
Ivaň
Odrovice
Branišovice
Troskotovice